Made by Datart Webdesign

Woord van de Voorzitter

Beste Lionsvrienden,
Beste bezoeker,

Welkom op de website van Lions club Antoon Van Dyck. 

  
Lions Club Antoon Van Dyck is een lokale serviceclub, gevestigd in Antwerpen, culturele hoofdstad van Vlaanderen, en maakt deel uit van Lions International. De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste niet-gouvermentele organisatie (NGO) van de wereld en ondertekenaar van het UNO charter.

Onze organisatie is aanwezig in de meeste landen van de wereldbol en heeft meer dan 1.350.000 leden, vrouwen en mannen van goede wil, verspreid over circa 46.100 Clubs.

Het motto van Lions is "We Serve". Onder dit motto proberen Lions o.a. wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren te bevorderen en het algemeen welzijn te dienen. Lions International is vooral actief op het vlak van de jeugdproblematiek, de strijd tegen blindheid, de steun aan humanitaire projecten en de hulp aan slachtoffers van natuurrampen.

Onze Lions Club Antoon Van Dyck is en blijft inderdaad uniek wat de Lions betreft. We kunnen meestal niet begrijpen waarom onze club zoveel in beweging brengt. Iemand die van onze club lid wordt, die begrijpt dit echter wel, want na één werkvergadering en één dinner heeft het Lionisme je al wreed te pakken!

Gelukkig zijn er nog momenten waarop het gewoonweg eens plezant mag zijn, er komen andere dingen in het dagdagelijkse leven op ons af. Dit neemt niet weg dat er een heel jaar gewerkt moet worden aan de organisatie van enkele activiteiten voor onze sociale doelen en er wordt ieder jaar gezocht naar nieuwe uitdagingen. Fantastische sociale commissies binnenin onze club hebben nu ook voor dit komende werkjaar een spetterend programma samengesteld. Hartelijk dank aan iedereen die zich inzet om van alle evenementen een succes te maken!

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie te behoren. Het lidmaatschap houdt in het nemen van verantwoordelijkheid om de Lions-doelen te realiseren. Door de gezamenlijke inzet onstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.

Deze website is niet louter een uithangbord met informatie over onze Lions Club. Wij willen namenlijk weten wat U bezig houdt. Wij willen weten wat U denkt om samen op zoek te gaan naar concrete oplossingen voor concrete problemen in de maatschappij. Wij willen met andere woorden onze service club midden de mensen brengen door naar U te luisteren en met U te communiceren.

Maar ontdenkt U vooral de site zelf. Vragen, reacties, bemerkingen of suggesties zijn steeds van harte welkom.

Welkom op onze website!  

Dirk Wybou
Voorzitter  2015-2016-2017
Lions Club Antoon Van Dyck